Forsiden
 
Foredrag
 
Teambuilding
 
Friluftsliv
 
 Førstehjælp 
 
Kontakt
Om firmaet
 
 LindFoto.dk
 
Diverse
 

FriluftsKompagniet
v/ Dirch Lind

8920 Randers NV
 86450196 / 40886462

 
© Dirch Lind
 
 
 

Teambuilding

Mere om indhold 
- og priser

Referencer og billeder

 


Samarbejde og kommunikation er målet - friluftsliv er midlet !
 

 
Mere om indholdet..Jeg har ingen færdige "pakker", men sammensætter hver gang et program, som passer til gruppens ønsker. 
Inden du kontakter mig, skal du derfor overveje, hvad målet med netop jeres arrangement er.
Her 3 forskellige eksempler til inspiration:

A. 
En enkeltstående aktivitet i 2 timer som afbræk i et andet program. Aktiviteten kunne fx. være et orienteringsløb, en kommunikations- eller samarbejdsøvelse, mad over bål, rappelling eller.... 
Målet er her primært afvekslingen og oplevelsen.

B.
En 1-2 dages (eller mere) aktiviteter i de fri, hvor formålet primært er at være sammen, se hinanden fra andre sider end til daglig, lære hinanden bedre at kende m.v. En anderledes "firmaudflugt" eller sammenrystningstur for klassen.

For at give dagene yderligere indhold, kan aktiviteterne vælges så det kræver samarbejde og god kommunikation at gennemføre dem - og måske laves der en holdkonkurrence. 
Målet er her det sociale - og ikke at det skal være en "overlevelsestur", eller at der skal gives tilbagemeldinger om den enkeltes indsats m.v.

C.
1-2 dage (eller mere) hvor der for alvor sættes fokus på samspillet i gruppen og den enkelte deltagers evne til fx at samarbejde, kommunikere, lede, sige fra eller tage ansvar.
Omdrejningspunktet - og det der fx. meldes tilbage på - kan være 4-5 fokus-områder I selv har valgt som vigtige for jer.

- andre vinkler og kombinationer er mulige - dette var som nævnt blot til inspiration.


Aktiviteterne
Det er vanskeligt kort at forklare alle de aktiviteter, der kan trækkes på - og så ville noget af spændingen også forsvinde - men blot for at nævne nogle, så kan de spænde fra fx.;

kano - tømmerflåde - klatring - rappelling - bygning af tårne og broer - overnatning ude og mad over bål     samt

forskellige former for løb / gåture på tid eller ikke på tid - med levende eller døde poster undervejs - og med brug af kort & kompas - eller walkie-talkier - eller båndoptagere - eller regler der skal læres     eller...

til en lang række mindre opgaver med reb, bolde, Lego, aviser, øjenbind, stopure, koder, hovedbrud og meget andet.

 - se i øvrigt billederne her på siderne..

Aktiviteterne kan også kombineres med at frokost eller aftensmad fx tilberedes over bål - dette kan både være et hyggeligt indslag og en opgave, der i sig selv sætter samarbejdet på prøve.


Hvorfor være ude ?
Det gode ved aktiviteter, der foregår udendørs - frem for inde i et kursuslokale - er at det er betydeligt nemmere at lave nogle "rigtige" aktiviteter med "rigtige" konsekvenser.
Hvis gruppen ikke tager sig tid til at læse kompasinstruktionen vil de sikkert gå forkert og komme sidst i mål, og hvis ikke man kan blive enige om hvem, der skal hugge brænde og hvem, der skal hente vand - ja så bliver der ingen aftensmad - for nu blot at nævne et par oplagte eksempler.
Der bliver med andre ord helt naturligt en grund til at løse opgaverne, og det bliver også hurtigt meget tydeligt om gruppen arbejder godt sammen - og om alle bidrager til en løsning.

Er du mere interesseret i det man kunne kalde "friluftspædagogik" - er du velkommen til at læse nogle af de tanker jeg har gjort mig om emnet. I forbindelse med min voksenunderviseruddannelse har jeg skrevet opgaven "Friluftspædagogik - om at anvende friluftsliv som pædagogisk redskab". Den ligger her som pdf-fil og kræver, at du har programmet Acrobat Reader.

Klik her - for at hente opgaven. (Åbner som PDF-fil i nyt vindue)


Hvor kan aktiviteterne afvikles ?
Arrangementet kan foregå hos jer - eller jeg kan foreslå nogle egnede steder. 
Er det et arrangement, som indbefatter spisning og overnatning, skal I også overveje noget omkring niveau og faciliteter. Snakker vi overnatning i bivuak og mad over bål, eller en god hytte, vandrehjem eller hotel ?
Her spiller både oplevelsen, prisen, gruppen og målet med arrangementet ind.

Hvornår kan det foregå ?
Der kan afvikles aktiviteter og ture året rundt og i al slags vejr.
Vådt og koldt vejr stiller dog større krav til deltagernes tøj - og eventuelt øvrige udstyr - og for nogle kan vejret næsten blive den største udfordring.
Desuden egner alle aktiviteter sig ikke lige godt hele året - bl.a. er klatreaktiviteter samt aktiviteter med vand ikke så velegnede, hvis det er meget koldt.
Men hvis ellers gruppen er indstillet på det - kan jeg lave et program uanset årstid.

Priser
Prisen på et arrangement eller en tur afhænger primært af antallet af timer, samt af hvor meget forberedelse arrangementet kræver.
Min timepris vil derfor normalt ligge et sted mellem 400 - 600 kr. - for de timer jeg "er på" i programmet. 
Hertil kan komme udgifter til overnatning, mad, leje af grej, og andre materialer.

Hvordan kommer vi videre... ?
Har noget af dette vakt din interesse, så gør kort nogle af de overvejelser jeg har skitseret ovenfor omkring formål, indhold, tid og sted - og kontakt mig så pr. telefon eller mail. (se under "Kontakt").

Du er altid velkommen til helt uforpligtende at kontakte mig omkring muligheder og indhold i et arrangement eller en tur - og jeg laver også gerne et skriftligt udkast til program og et prisoverslag.
 
til toppen af siden            til forsiden